1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Songwriter(s): Unknown
Released:
Genre:
Key:
Guitar Type:
Skill:
Capo:
Melody:
≣≣
[E] Mối tình đơn phương của lòng tôi, giấu lâu [A] lắm rồi
Phải xoay [F#m] ly biệt hoa tàn trăm canh, chưa dứt [B] tương cành
[E] Mối tình đơn phương đành lòng vương mưa khói [A] giăng hương
Chút tương [F#m] tư này phải làm [B] sao đây, [E] lưu lạc bay
 
Ngàn sao điểm [A] xuyết, lấm tấm mộng xuân
Quyến luyến trầm [G#m] ngâm, bối rối thư [C#m] tuần
Mưa bụi [F#m] tơi trời, [B] …day [E] dứt ơi [E7]
Hoài mong hoài [A] giữ khúc nhạc chết
Vứt bỏ [G#m] đi, tôi thật [C#m] thấy xót xa
Sông còn [F#m] tư lự, bờ thuyền [B] bến neo, [E] héo xơ tình đơn
 
[E] Mối tình đơn phương của lòng tôi, giấu lâu [A] lắm rồi
Phải xoay [F#m] ly biệt hoa tàn trăm năm, vẫn [B] khó dứt tình
[E] Mối tình đơn phương đành lòng vương, mưa [A] khói giăng hương
Đã xoay [F#m] ly biệt, ngoái đầu [B] về sau [E] cáo biệt thêm
 
Ngàn sao điểm [A] xuyết, lấm tấm mộng xuân
Quyến luyến trầm [G#m] ngâm, bối rối thư [C#m] tuần
Mưa bụi [F#m] tơi trời, [B] …day [E] dứt ơi [E7]
Hoài mong hoài [A] giữ khúc nhạc chết
Vứt bỏ [G#m] đi, tôi thật [C#m] thấy xót xa
Sông còn [F#m] tư lự, bờ thuyền [B] bến neo, [E] héo xơ tình đơn
 
Là tôi hoặc [A] huyễn ý niệm riêng
Năm ấy nở [G#m] hoa, trăng vừa tròn [C#m] lên rất to
Sông còn [F#m] ngâm trầm, bờ thuyền [B] bến neo, héo [E] xơ tình đơn
Khúc tình [F#m] đơn tàn, tựa đồng [B] vắng hoang, [C#m] thế [B] thôi [E] tình tan
Chords List (Hide)

ADVERTISEMENT

Added by

Joe Gomez

Share

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT