1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Songwriter(s): Unknown
Released:
Genre:
Key:
Guitar Type:
Skill:
Capo:
Melody:
≣≣
Xúc xắc xúc [Bm] xẻ
Năm mới năm [F#] mẻ
Nhà nào còn [Bm] thức
Mở của cho chúng [F#7] tôi
Xúc xắc xúc [Bm] xẻ
Năm mới năm [F#7] mẻ
Nhà nào còn thức
Mở của cho chúng [Bm] tôi.
 
Bước lên vườn cao thấy đôi rồng ấp
Bước xuống vườn thấp thấy đôi rồng chầu
Bước ra đẳng sau thấy nhà ngói lợp
Voi ông còn buộc ngựa ông còn cầm
Ông sống một trăm linh năm tuổi lẻ
Vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành.
Chords List (Hide)

ADVERTISEMENT

Added by

Joe Gomez

Share

Your email address will not be published. Required fields are marked *