1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Autor/Sänger Unbekannt
Veröffentlichung:
Genre:
Vorzeichen:
Art der Gitarre:
Fähigkeit:
Kapodaster:
Melodie:
≣≣
Xúc xắc xúc [Bm] xẻ
Năm mới năm [F#] mẻ
Nhà nào còn [Bm] thức
Mở của cho chúng [F#7] tôi
Xúc xắc xúc [Bm] xẻ
Năm mới năm [F#7] mẻ
Nhà nào còn thức
Mở của cho chúng [Bm] tôi.
 
Bước lên vườn cao thấy đôi rồng ấp
Bước xuống vườn thấp thấy đôi rồng chầu
Bước ra đẳng sau thấy nhà ngói lợp
Voi ông còn buộc ngựa ông còn cầm
Ông sống một trăm linh năm tuổi lẻ
Vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành.
Akkordliste (Ausblenden)

ADVERTISEMENT

Hinzugefügt von

Joe Gomez

Aktie

SCHREIBE EINEN KOMMENTAR

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

ADVERTISEMENT