1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Auteur/Chanteur Inconnue
Sortie:
Genre:
Signature clé:
Type de guitare:
Compétence:
Capo:
Mélodie:
≣≣
Làm sao cho t [C] ôi biết [Cm] lúc nào trăng [G] t àn?
Để tôi n [Bbm] ói tiếng [Fsus4] [G7] u dịu dà g
Dù lời [Eb7] nói muộn [D7] màng, đã nhiều lần, [Gsus4] chẳ [G] ng nên c âu
Làm sao cho [C] tôi biết lúc n [Cm] ào dễ [G] dà ng
Để tôi n [Bbm] ói tiếng [Fsus4] [G7] u khẽ kh àng
Dù lời n [Eb7] ói muộn [D7] màn g, đã nhiều lần, [Gsus4] bối [G] rố i tim tôi
Một l [C] ời nói thật là [Cm] k hó!
Vừa thoáng [Am7] qua, mỗi khi em [Bbm] m [F] ỉm cườ i
Hay [Bb] [Fm] m àng tôi [Am6/d] ôm [G] mộng dở da ng
Rồi mùa [C] thu, rồi mùa đô [Cm] ng, rồi [G] mùa xuân cùng trôi đến [F7] c uối trời
Tôi ch [Bdim/d] ẳng [D] [G] nói lên thành câu
Làm sao cho tôi [C] biết lúc [Cm] nào đêm [G] t àn?
Để tôi nó [Bbm] i [Fsus4] tiếng [G7] yêu bẽ bà ng.
Dù lời nó [Eb7] i muộn [D7] màng, đã nhiều lần đốt [Gsus4] cháy [G] tim t ôi.
Liste d'accords (Cacher)

ADVERTISEMENT

Ajouté par

Joe Gomez

Partager

ÉCRIRE UN COMMENTAIRE

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

ADVERTISEMENT