1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
読み込み中...
作家・歌手 わからない
リリース:
ジャンル:
調号:
ギターの種類:
スキル:
カポ:
メロディ:
≣≣
Verse:
Xin [E] dâng Cha tạo [B] ra muôn loài, trái [C#m7] tim chân thành [G#m] ghi ơn Ngài.
Ơn [A] Ngài không bao giờ [E] nhạt phai dù tháng [D] năm đổi [B] thay.
Hân [E] hoan ca ngợi [B] Vua trên trời, đã [C#m7] ban Giê xu [G#m] cho muôn người.
Muôn [A] người ăn năn về [E] cùng Cha, tội lỗi [D] xưa được [B] tha.
 
Chorus:
Chúa [G#m] khiến những kẻ [C#m7] yếu mạnh lên trong [F#m] Chúa,
Những kẻ [B] khó được giàu ơn [E] Chúa.
Giê xu yêu [C#m] thương ngày đêm dìu [D] qua sương [B] mưa.
Chính [G#m] chỗ những kẻ [C#m7] khốn cùng được nương [F#m] náu,
Những kẻ [B] vỡ lòng được yêu [E] dấu.
Trong tay Giê- [C#m] xu bình an chẳng [D] vương lo [B] âu
 
End:
Cha [E] ơi! Những [A] ơn Chúa [E] ban, chúng [A] con ghi [E] sâu.
 
—- English version —-
Verse:
[C] Give thanks with a [G] grateful heart
Give [Am] thanks unto the [Em] Holy One
Give [F] thanks because He’s [C] given Jesus [Bb] Christ, His [G] Son.
[C] Give thanks with a [G] grateful heart
Give [Am] thanks unto the [Em] Holy One
Give [F] thanks because He’s [C] given Jesus [Bb] Christ, His [G] Son.
 
Chorus:
And [Em] now let the [Am] weak say, “I am [Dm] strong”
Let the [G] poor say, “I am [C] rich”
Because of [Am] what the [Bb] Lord has done for [G] us”
And [Em] now let the [Am] weak say, “I am [Dm] strong”
Let the [G] poor say, “I am [C] rich”
Because of [Am] what the [Bb] Lord has done for [G] us”
Give [C] thanks…
Give thanks…
コード一覧 (隠れる)

ADVERTISEMENT

によって追加

Joe Gomez

共有

コメントを書く

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ADVERTISEMENT