1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
작가/가수 알려지지 않은
발매일:
장르:
주요 서명:
기타의 종류:
기술:
카포:
멜로디:
≣≣
Xúc xắc xúc [Bm] xẻ
Năm mới năm [F#] mẻ
Nhà nào còn [Bm] thức
Mở của cho chúng [F#7] tôi
Xúc xắc xúc [Bm] xẻ
Năm mới năm [F#7] mẻ
Nhà nào còn thức
Mở của cho chúng [Bm] tôi.
 
Bước lên vườn cao thấy đôi rồng ấp
Bước xuống vườn thấp thấy đôi rồng chầu
Bước ra đẳng sau thấy nhà ngói lợp
Voi ông còn buộc ngựa ông còn cầm
Ông sống một trăm linh năm tuổi lẻ
Vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành.
코드 목록 (숨다)

ADVERTISEMENT

추가한 사람

Joe Gomez

공유

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

ADVERTISEMENT