1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Tác giả/Ca sĩ: Chưa có thông tin
Phát hành:
Thể loại:
Key:
Loại Guitar:
Kỹ năng:
Capo:
Giai điệu:
≣≣
Capo 3
 
 
[C] Nuǎn yáng xià wǒ [G] yíng fēn fāng shì [Am] shuí jiā de gū [Em] niang
[F] zǒu zài le nà zuò [C] xiǎo qiáo shàng nǐ [Dm] fǔ qín zòu yōu [G] shāng
[C] Qiáo biān gē chàng de [G] xiǎo gū niang nǐ [Am] yán jiǎo zài liú [Em] tǎng
[F] Nǐ shuō yī gè rén [C] zài chěng qiáng [G] yí gè rén niàn jiā [C] xiāng
 
[Am] Fēng huá mú [Em] yàng nǐ [F] luò luò dà [C] fāng
[Am] Zuò zài qiáo [Em] shàng wǒ [F] tīng nǐ gē [C] chàng
 
Wǒ shuō [C] qiáo biān gū [G] niang [Am] nǐ de fēn [Em] fāng
[F] Wǒ bǎ nǐ [C] fàng xīn shàng [Dm] kè zài le wǒ xīn [G] táng
[C] Qiáo biān gū [G] niang [Am] nǐ de yōu [Em] shāng
[F] Wǒ bǎ nǐ [C] fàng xīn fáng [Dm] bù xiǎng ràng nǐ liú [G] làng
 
[C] Nuǎn yáng xià de [G] qiáo tóu páng yǒu [Am] zhè yàng yì gū [Em] niang
[F] yǒu zhe cháng cháng de [C] wū hēi fā [Dm] yì shuāng yǎn míng [G] liàng
[C] Gū niang nǐ ràng wǒ [G] xīn dàng yàng [Am] xiǎo lù zài luàn [Em] zhuàng
[F] Nǐ shuō wú rén [C] zài shēn páng [G] yí gè rén zài liú [C] làng
 
[Am] Fēng huá mú [Em] yàng nǐ [F] luò luò dà [C] fāng
[Am] Zuò zài qiáo [Em] shàng wǒ [F] tīng nǐ gē [C] chàng
 
Wǒ shuō [C] qiáo biān gū [G] niang [Am] nǐ de fēn [Em] fāng
[F] Wǒ bǎ nǐ [C] fàng xīn shàng [Dm] kè zài le wǒ xīn [G] táng
[C] Qiáo biān gū [G] niang [Am] nǐ de yōu [Em] shāng
[F] Wǒ bǎ nǐ [C] fàng xīn fáng [Dm] bù xiǎng ràng nǐ liú [G] làng
 
Danh sách hợp âm (Ẩn)

ADVERTISEMENT

Thêm bởi

Joe Gomez

Chia sẻ

Viết một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT