1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Tác giả/Ca sĩ: Chưa có thông tin
Phát hành:
Thể loại:
Key:
Loại Guitar:
Kỹ năng:
Capo:
Giai điệu:
≣≣
Capo 2
 
[A] Darling [Am7] come on o [A7] ver
And take my hand [A6]
I will show [Bm7] you that I’m your [E7] man
Is that okay? [A] [E7]
[A] Never [Am7] ending [A7] I’m ex [A6] tending
[Bm7] Both of my arms and my [E7] heart
Belongs to [A] you [E7]
What a [A] sight, what a view
When I’m [Am7] looking at you
Like I’m [A7] seeing the sky
For the [A6] very first time
And I [Bm7] want you to know that
I’ve [Dm] never seen something so [A] beautiful… [E7]
In the [A] stars it’s a sign
That our [Am7] worlds did collide
[A7] You and I, [A6] side by side
And I [Bm7] want you to know that
I’ve [Dm] never seen something so [A] beautiful… [E7]
[A] [Am7] [A7] [A6] [Bm7]
I’ve [E7] never seen something so [A] beautiful… [E7]
[A] Darling [Am7] wish you could [A7] see
What I can see [A6]
Miles a head [Bm7] just you and me [E7]
To infi [A] nity… [E7]
[A] Never [Am7] ending [A7] I’m ex [A6] tending
[Bm7] Both of my arms and my [E7] heart
Belongs to [A] you [E7]
What a [A] sight, what a view
When I’m [Am7] looking at you
Like I’m [A7] seeing the sky
For the [A6] very first time
And I [Bm7] want you to know that
I’ve [Dm] never seen something so [A] beautiful… [E7]
In the [A] stars it’s a sign
That our [Am7] worlds did collide
[A7] You and I, [A6] side by side
And I [Bm7] want you to know that
I’ve [Dm] never seen something so [A] beautiful… [E7]
Danh sách hợp âm (Ẩn)

ADVERTISEMENT

Thêm bởi

Joe Gomez

Chia sẻ

Viết một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT