1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Tác giả/Ca sĩ: Chưa có thông tin
Phát hành:
Thể loại:
Key:
Loại Guitar:
Kỹ năng:
Capo:
Giai điệu:
≣≣
[F#m] …I am not [A] the only [D] traveler
[F#m] Who has not [A] repaid his [D] debt
I’ve been [F#m] searching for a [A] trail to [D] follow again
Take me [F#m] back to the [A] night we [D] met
 
And then [F#m] I can [A] tell [D] myself
What the [F#m] hell I’m [A] supposed to [D] do
And then [F#m] I can [A] tell [D] myself
[F#m] Not to ride a [A] long with [D] you
 
I had [F#m] all and then most of you [A] some and now none of [D] you
Take me [F#m] back to the [A] night we [D] met
I don’t [F#m] know what I’m supposed
to do [A] haunted by the [D] ghost of you
Oh, take me [F#m] back to the [A] night we [D] met
 
When the [F#m] night was [A] full of [D] terror
And your [F#m] eyes were [A] filled with [D] tears
[F#m] When you had [A] not touched me [D] yet
Oh, take me [F#m] back to the [A] night we [D] met
 
[F#m] I had all then most of you [A] some and now none of [D] you
Take me [F#m] back to the [A] night we [D] met
[F#m] I don’t know what I’m supposed to do
[A] Haunted by the ghost of [D] you
Take me [F#m] back to the [A] night we [D] met
 
Danh sách hợp âm (Ẩn)

ADVERTISEMENT

Thêm bởi

Joe Gomez

Chia sẻ

Viết một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT